a

Упркос досадашњим настојањима државних органа и органа локалне самоуправе да унапреде степен остваривања и заштите права Рома у Републици Србији, Роми су још увек једна од најрањивијих група грађана и суочавају се са посебно великим тешкоћама у остваривању и заштити својих права.

Свим институцијама, државним и локалним, предстоји још напорнији рад на спровођењу акционих планова, усвојених 2005, за побољшање положаја Рома, као и рад на утврђивању целовите државне стратегије социјално-економске интеграције ромске популације.

Заштитник грађана ће у оквиру својих надлежности инсистирати на доследном спровођењу и заштити индивидуалних и колективних права Рома, али и на ширењу културе људских и мањинских права која, поред осталог, подразумева спречавање сваког облика дискриминације и оснаживање посебно рањивих мањинских заједница.

Заштитник грађана Републике Србије, Саша Јанковић поднео је данас кривичну пријаву Окружном јавном тужилаштву против Н. Н. лица због изазивања и распиривања националне мржње и нетрпељивости према Сомборцима албанске етничке припадности.

У Сомбору су протеклих дана непозната лица поново делила летке којим је позивано на нетрпељивост према Сомборцима припадницима албанске националне мањине кроз бојкот њихових производа. Након консултација са Покрајинским омбудсманом др Петром Теофиловићем и сомборским омбудсманом Ирином Бурком-Парчетић, републички Заштитник грађана оценио је да дељење летака у Сомбору угрожава како грађане Сомбора несрпске националности, тако и права и вредности на којима је заснована Република Србија.

Као челници независних и владиних институција са значајним надлежностима у областима заштите права и борбе против корупције, сматрамо потребним да упозоримо на опасност да недостатак основних претпоставки за ефикасан рад угрози остваривање циља због кога су ове институције основане.

Имајући у виду и друге приоритете Републике Србије, али и нашу одговорност за функције које обављамо, затражили смо од највиших државних функционера – председника Републике Бориса Тадића, председника Народне скупштине Оливера Дулића и председника Владе Војислава Коштунице прилику да их обавестимо о изазовима са којима се суочавају институције које представљамо и затражимо њихову пуну подршку у нашим даљим напорима да обезбедимо ефикасно обављање надлежности које су нам поверене Уставом, односно законима.

На заједничком састанку оценили смо да је недопустиво да се свака нова институција, успостављена Уставом и законом, суочава са истим или сличним препрекама у обезбеђивању основних предуслова за рад, посебно када у основи тих препрека не леже финансијски разлози.

Заштитник грађана, Саша Јанковић

Повереник за информације од јавног значаја, Родољуб Шабић

Председник Државне ревизорске институције, Радослав Сретеновић

Директор Управе за јавне набавке, др Предраг Јовановић

Председник Комисије за заштиту права, Саша Варинaц

У време када државни органи употребљавају сва правна и политичка средства да задрже територијални интегритет Србије, а грађани користе право да јавно изразе незадовољство због покушаја одвајања дела њене територије, не сме се дозволити да се ико, а посебно странци и припадници националних, верских и других мањина, осете угрожено у Србији.

Појединци који насилништвом скрећу пажњу на себе не смеју угрозити било кога, нити ометати грађане који желе достојанствено да изразе свој јавни протест. Насиље које се синоћ дешавало у неким градовима у Србији неприхватљиво је са становишта заштите људских права, заштите јавног реда и мира и заштите интереса грађана Републике Србије. Неопходно је да надлежни државни органи ефикасније гарантују безбедност, имовину и друга права свих без изузетака, у складу са чврстим опредељењем Србије да осигура владавину права и штити и развија људска и мањинска права, што се с правом захтева и од привремених институција на Косову и Метохији.

 Из кабинета Заштитника грађана

Поводом информација у медијима о активностима и надлежностима Заштитника грађана (омбудсмана) у вези са уписом Црногорске православне цркве у Регистар верских организација, и притужбом коју су поводом одбијања тог уписа Заштитнику најавили представници те организације.

Без прејудицирања било ког питања, Заштитник грађана подсећа да омбудсман не може покренути поступак пре него што заинтересовани грађанин, односно организација не исцрпи сва правна средства, сем ако прети ненадокнадива штета или ако се притужба односи на повреду принципа добре управе, посебно некоректан однос органа управе према подносиоцу притужбе, неблаговремен рад или друга кршења правила етичког понашања запослених у органима управе. Сваку притужбу Заштитник грађана ће ценити према овим, законом утврђеним критеријумима.

Истовремено, Заштитник грађана уочио је да многи стручњаци и домаћа и релевантна међународна тела указују на могућност да поједина решења Закона о црквама и верским заједницама и његова рестриктивна примена могу отежавати или онемогућавати пуно остваривање верских слобода и права гарантованих Уставом Републике Србије.

Зато ће у наредном периоду Заштитник грађана искористити своја овлашћења, што укључује разговоре са надлежним институцијама извршне власти, заинтересованим грађанима и групама и консултовање стручњака, како би оценио да ли постоје стварни недостаци у прописима који доводе до повреда права грађана. Ако утврди да је закон мањкав, односно да у његовој примени има пропуста, Заштитник ће иницирати измене закона, односно препоручити органима који га примењују како да отклоне уочене пропусте. Уколико посумња у уставност појединих одредби закона, Заштитник грађана ће покренути поступак оцене уставности пред Уставним судом Србије. С обзиром на општост и значај овог питања, јавност ће бити обавештавана о току тог поступка.