a

alt                         

На Летњој школи „Роми у правнополитичкој димензији“, заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић  одржала је 24.септембра предавање на тему „Ромкиње – прича вишеструке дискриминације“, а заједно са професорком Свенком Савић водила је и радионицу о медијским стереотипима.

Иначе, седмодневну Летњу школу намењену студентима права из Француске, Македоније, Загреба, Сарајева, Љубљане и Београда организовао је Правни факултет Универзитета у Београду у сарадњи са француским Правним факултетом из Кајена.

alt  alt

                                                   alt
Заменик Заштиника грађана Горан Башић наставио је са посетама мултиетничким срединама у Србији у којима разговара о унапређењу људских имањинских права са представницима локалних самоуправа, националним саветима националних мањина, државних органа који обављају послове у локалним самоуправама, невладиним организацијама и грађанима. У Новом Пазару, Пријепољу и Прибоју уочени су проблеми у вези са остваривањем права националних мањина и применом закона и прописа. Остваривање права националних мањина у овом делу Србије отежано је између осталог и због недовољно развјених капацитета и ресурса локалних самоуправа. Избор локалних омбудсмана и успостављање савета за међунационалне односе омогућило би бржи развој локалне демократије и ефикаснију заштиту људских и мањинских права.

Заштитник грађана Републике Србије покренуо је данас пред Уставни судом поступак оцене уставности више одредаба Закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању, којима се, према мишљењу Заштитника грађана, мимо одредаба Устава и обавезујућих међународних норми, ограничавају или укидају поједине загарантоване слободе и права.

Заштитник грађана је уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, од 18. до 19. септембра 2009. године у Ковачици организовао други по реду тренинг запослених у стручној служби Заштитника грађана ради њиховог оспособљавања за рад у Превентивном механизму - функционалној групи Заштитника грађана за мониторинг поштовања права лица лишених слободе смештених у установама. Ту се ради о затворима, полицијским станицама, медицинским и социјалним установама, као и осталим сличним институцијама. Основни циљ тренинга je даље усаврешавање Превентивног механизма у области превенције тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих поступака и казни. 

alt

Руководиоци тренинга били су заменици Заштитника грађана: Милош Јанковић и др Зорица Мршевић, а у име Мисије ОЕБС-а у Србији Наташа Новаковић.

Посебна пажња на тренингу је усмерена на специфичности мањинских група, односно на сензабилизацију Превентивног механизма на ситуацију вишеструке дискриминације тих група. Ту се ради о  женама, старим особама, малолетним лицима, особама са инвалидитетом, болесницима, припадницима ЛГБТ популације, припадницима националних и религиозних мањина и млађим пунолетним лицима.

Предавања су одржали чланови Савета Заштитника грађана за права лица лишених слободе: др Иван Јанковић, адвокат и члан Комитета за превенцију тортуре (CPT), Владимир Јовић, извршни директор IAN, Наташа Новаковић, руководитељка јединице за реформу затвора у Мисији ОЕБС у Србији, чланице Савета Заштитника грађана за права детета Ивана Стевановић, директорка Центра за права детета и Невенка Жегарац, професорка Факултета политичких наука, мр Гаја Монтелатићи (Gaia Montelatici), консултанткиња за положај мањинских група у психијатријским установама, Драгана Ћирић, директорка Канцеларије  MDRI у Србији и Анка Гогић Митић, управница КПЗ за жене у Пожаревцу.

 

У Београду ће 20. септембра бити одржана Поворка поноса. Учесници тог скупа окупиће се да би јавно рекли да постоје људи другачије сексуалне орјентације од хетеросексуалне, да њихова различитост није претња нити опасност за било кога, али да их мржња појединаца угрожава.

То су једини наши суграђани чије се мирно јавно окупљање покушава спречити претњама насиљем, позивањем на патриотизам, васпитање или религију. Иако у Србији постоје групе у тежем положају од хомосексуалаца или лезбејки, ниједној од њих се на овакав начин, претњама, мржњом и заменом теза, не спречава остваривање једног од основних људских права - права на мирно окупљање, па и више од тога - право на живот, право на само постојање.

alt

Заштитник грађана је наставио са праћењем остваривања права националних мањина у локалним заједницама у Србији. Тим поводом заменик Заштитника грађана др Горан Башић од 9 - 12. септембра посетио је општине Бор и Кучево где је обавио разговоре са челницима ових локалних самоуправа, начелницима општинских служби и полицијских управа и представницима јавних предузећа, у циљу утврђивања нивоа остваривања права припадника националних мањина на службену употребу језика.

У разговору са представницима Националног савета влашке националне мањине заменик Заштитника и његови сарадници обавештени су о проблемима са којима се суочава ова мањинска самоуправа и грађани влашке националности у вези са остваривањем права на културну аутономију. Разговори су вођени и са представницима ромске националне мањине, невладиним организацијама и предложеним члановима општинског Савета за међунационалне односе.

Сличну посету Заштитник грађана ће обавити од 15 - 18. септембра у општинама Нови Пазар, Пријепоље и Прибој, а током јесени планирани су разговори у још двадесет мултиетничких локалних самоуправа.
panel flajer