a

У време када државни органи употребљавају сва правна и политичка средства да задрже територијални интегритет Србије, а грађани користе право да јавно изразе незадовољство због покушаја одвајања дела њене територије, не сме се дозволити да се ико, а посебно странци и припадници националних, верских и других мањина, осете угрожено у Србији.

Појединци који насилништвом скрећу пажњу на себе не смеју угрозити било кога, нити ометати грађане који желе достојанствено да изразе свој јавни протест. Насиље које се синоћ дешавало у неким градовима у Србији неприхватљиво је са становишта заштите људских права, заштите јавног реда и мира и заштите интереса грађана Републике Србије. Неопходно је да надлежни државни органи ефикасније гарантују безбедност, имовину и друга права свих без изузетака, у складу са чврстим опредељењем Србије да осигура владавину права и штити и развија људска и мањинска права, што се с правом захтева и од привремених институција на Косову и Метохији.

 Из кабинета Заштитника грађана

Поводом информација у медијима о активностима и надлежностима Заштитника грађана (омбудсмана) у вези са уписом Црногорске православне цркве у Регистар верских организација, и притужбом коју су поводом одбијања тог уписа Заштитнику најавили представници те организације.

Без прејудицирања било ког питања, Заштитник грађана подсећа да омбудсман не може покренути поступак пре него што заинтересовани грађанин, односно организација не исцрпи сва правна средства, сем ако прети ненадокнадива штета или ако се притужба односи на повреду принципа добре управе, посебно некоректан однос органа управе према подносиоцу притужбе, неблаговремен рад или друга кршења правила етичког понашања запослених у органима управе. Сваку притужбу Заштитник грађана ће ценити према овим, законом утврђеним критеријумима.

Истовремено, Заштитник грађана уочио је да многи стручњаци и домаћа и релевантна међународна тела указују на могућност да поједина решења Закона о црквама и верским заједницама и његова рестриктивна примена могу отежавати или онемогућавати пуно остваривање верских слобода и права гарантованих Уставом Републике Србије.

Зато ће у наредном периоду Заштитник грађана искористити своја овлашћења, што укључује разговоре са надлежним институцијама извршне власти, заинтересованим грађанима и групама и консултовање стручњака, како би оценио да ли постоје стварни недостаци у прописима који доводе до повреда права грађана. Ако утврди да је закон мањкав, односно да у његовој примени има пропуста, Заштитник ће иницирати измене закона, односно препоручити органима који га примењују како да отклоне уочене пропусте. Уколико посумња у уставност појединих одредби закона, Заштитник грађана ће покренути поступак оцене уставности пред Уставним судом Србије. С обзиром на општост и значај овог питања, јавност ће бити обавештавана о току тог поступка.

panel flajer