a

Током 2009. године у сарадњи са Покрајинским омбудсманом и захваљујући финансијској подршци Развојног фонда за жене Уједињених нација (UNIFEM) Заштитник грађана је спровео пројекат чији је циљ био да допринесе већој одговорности локалних омбудсмана и локалних самоуправа према унапређењу женским правима и родне равноправности. У оквиру пројекта спроведене су различите активности у циљу подизања свести и јачања капацитета локалних омбудсмана, са фокусом на заштиту радних права жена и остварени следећи резултати:

  • Осам локалних омбудсмана Суботице, Зрењанина, Бачке Тополе, Бечеја, Шапца, Крагујевца, Гроцке и Врачара информисано је о надлежностима Заштитника грађана у области родне равноправности као и о различитим аспектима родне равноправности
  • Израђене су анти-дискриминативне и одредбе о родној равноправности које би требало да допуне постојеће Етичке кодексе понашања запослених и функционера локалних самоуправа
  • Штампана је и дистрибуирана брошура под називом Родно равноправни/е – Заштитите своја права о надлежностима Заштитника грађана у области родне равноправности
  • Иницирана је израда Упутстава за стандардизовани језик и понашање у односу на жене, ЛГБТ особе и особе са инвалидитетом