a

У сарадњи са Центром за интеграцију младих (ЦИМ), а уз финансијску подршку организације Save the Children Norway - Регионална канцеларија за Југоисточну Европу, Сарајево, у периоду од априла до августа 2011. године, Заштитник грађана је учествовао у спровођењу пројекта регионалног карактера под називом Превенција експлоатације деце у Југоисточној Европи чији је циљ био да допринесе унапређењу права детета у складу са Конвенцијом о правима детета, кроз унапређење система заштите деце од свих форми експлоатације. У оквиру пројекта у којем су учествовали и Омбудсман за људска права БиХ, Омбудсман за дјецу Републике Српске, Покрајински омбудсман и

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, у сарадњи са ЦИМ-ом Заштитник грађана је спровео истраживање у области дечјег просјачења у Србији и том приликом су остварени следећи резултати:

  • Спроведена је свеобухватна експертска анализа правног оквира који који регулише област дечјег просјачења
  • Успостављена је мрежа професионалаца из различитих сектора који се баве овом темом
  • На основу резултата истраживања Заштитник грађана је израдио посебан извештај са препорукама за унапређење стања у овој области који је упућен надлежним органима и Народној скупштини
  • Шира и стручна јавност информисана је о облицима, узроцима и последицама дечјег просјачења