a

 Захваљујући финансијској подршци Амбасаде Велике Британије, Канцеларије Високог комесара Уједињених нација за људска права (UN OHCHR) и Мисије ОЕБС-а у Србији у периоду од фебруара 2011. до марта 2012. године Заштитник грађана је спровео пројекат Подршка поштовању људских права ромске заједнице у Србији чији је циљ био да допринесе унапређењу нормативног оквира људских права Рома путем анализе тренутног положаја ове популације као и евалуације досад предузетих мера у оквиру програма инклузије Рома. Такође, пројекат је допринео и већој доступности институције ромској популацији и подизању свести ове популације о улози и надлежностима Заштитника грађана. За дванаест месеци трајања пројекта остварени су следећи резултати:

  • Урађен је свеобухватни преглед спровођења постојећих акционих планова у складу са Стратегијом за инклузију Рома у областима образовања, здравствене заштите, запошљавања, реадмисије, дискриминације и становања на републичком, покрајинском и локалном нивоу
  • Надлежни органи су информисани о недостацима постојећих иницијатива и активности у области инклузије Рома
  • Запослени у Стручној служби обишли су ромска насеља у Београду и широм Србије и током тих посета остварено је 500 контаката са становницима насеља што је допринело већој видљивости и доступности Заштитника грађана овој популацији
  • На основу уочених недостатака Заштитник грађана је надлежним органима упутио препоруке које се односе на унапређење стања и положаја Рома у областима образовања и становања
  • На основу налаза експертских анализа Заштитник грађана је израдио посебан извештај са препорукама за унапређење положаја Рома који је упућен на разматрање Народној скупштини