a

У периоду од децембра 2010. до јула 2012. године Заштитник грађана је спровео пилот пројекат под називом Електронски приступ Заштитнику грађана. Пројекат је спроведен у сарадњи са Библиотекарским друштвом Србије, библиотекама и органима локалне самоуправе у десет изабраних општина у Србији, уз финансијску подршку Владе Краљевине Норвешке. Циљ пројекта био је да повећањем видљивости и доступности институције допринесе унапређењу права грађана, нарочито оних који живе у мањим местима и градовима широм Србије. Грађанима је било омогућено да из локалних библиотека у Лесковцу, Бору, Бачкој Тополи, Шиду, Свилајнцу, Крушевцу, Новом Пазару, Димитровграду, Пријепољу и Ужицу путем видео линка (Skypе) успоставе контакт Заштитником грађана. Стручна служба Заштитника грађана била им је на располагању за сва њихова питања и притужбе. Том приликом постигнути су следећи резултати:

  • Институција Заштитника грађана постала је видљивија и доступнија грађанима који живе у мањим местима, о чему сведочи број грађана који су се у локалним библиотекама распитивали и обраћали Заштитнику грађана. Током трајања пројекта Заштитнику грађана се из локалних библиотека обратило 838 грађана, док је 1500 грађана у библиотекама добило информације о пројекту и надлежностима ове институције.
  • Успостављена је блиска сарадња са библиотекама које су препознале важност постојања механизма заштите људских права на локалном нивоу. Заштитник грађана је у библиотекама добио важне партнере у подршци остваривању права грађана на локалном нивоу.
  • Невладине организације које делују на локалном нивоу активно су учествовале у промоцији новог механизма и заштите људских права и константно су указивале Заштитнику грађана на најчешће проблеме са којима се суочавају грађани у локалним срединама.
  • Ојачана је сарадња са појединим локалним самоуправама које су препознале важност и својим учешћем подржале ову акцију. Између осталог, неколико локалних самоуправа делимично је финансијски подржало активности на унапређењу приступачности библиотека за особе са инвалидитетом.
  • Број притужби Заштитнику грађана упућен из градова и општина у којима је спроведен пројекат повећан је за 125% у односу на период пре почетка пројекта