a

У партнерству са пројектом Европске уније за техничку подршку организацијама цивилног друштва (TACSO) и Канцеларијом Високог комесара Уједињених нација за људска права (UN OHCHR) у Србији Заштитник грађана је у периоду од септембра 2012. до марта 2013. године спровео пројекат подршке процесу деинституционализације особа са инвалидитетом у Србији. Циљ пројекта био је да допринесе унапређењу положаја особа са инвалидитетом путем мониторинга остваривања права особа са инвалидитетом и примене Конвенције о правима особа са инвалидитетом. Фокус пројекта био је на питањима трансформације резиденцијалних установа у којима су смештене особе са инвалидитетом, а у спровођењу пројекта остварени су следећи резултати:

  • Формирана је експертска радна група Заштитника грађана која се бави правним аспектима деинституционализације
  • Спроведена је ревизија постојећег правног оквира у области деинституционализације особа са инвалидитетом
  • Преведен је и промовисан Извештај Европске експертске група за деинституционализацију са смерницама за прелазак са институционалног на старање у оквиру заједнице. Извештај је представљен свим релевантним актерима на локалном и републичком нивоу који ће бити укључени у спровођење деинституционализације (надлежна министарства, јединице локалне самоуправе, независне институције, установе социјалне заштите, организације цивилног друштва)