a

Захваљујући финансијској подршци Амбасаде Краљевине Норвешке овај пројекат је спроведен у сарадњи са Канцеларијом Високог комесара Уједињених нација за људска права (UN OHCHR) у Србији. Пројекат представља наставак активности Заштитника грађана започетих у области мониторинга процеса деинституционализације и има за циљ да допринесе даљем унапређивању права особа са инвалидитетом тако што ће оснажити капацитете Заштитника грађана за мониторинг остваривања права особа са инвалидитетом и примену Конвенције о правима особа са инвалидитетом. У досадашњем току пројекта спроведене су следеће активности:

  • Извештај са смерницама Европске експертске групе за деинституционализацију (ЕЕГ) представљен је у локалним самоуправама
  • Израђена је методологија праћења процеса деинституционализације на локалном нивоу
  • Одржани су округли столови са представницима ЕЕГ у циљу размене знања, искустава и добрих пракси у области деинституционализације
  • Одржана је радна посета Републици Чешкој која представља добар модел у примени деинституционализације који је применљив и у Србији
  • Израђена је Мапа пута Србије ка деинституционализацији која је упућена надлежним органима