a

Захваљујући финансијској подршци Амбасаде Краљевине Данске Заштитник грађана је крајем 2014. године године започео рад на изради модела овог закона чији је циљ унапређење сигурности грађана као и успостављање јаснијих и транспарентнијих процедура доделе државне помоћи у случајевима елементарних непогода. Амбасада је ангажовала два експерта који су израдили Модел закона који је Заштитник грађана у јуну 2015. године упутио Влади Републике Србије на даљу разраду и разматрање. Пре упућивања Влади Републике Србије модел закона био је достављен и на мишљење Програму Уједињених нација за развој.