a

У јуну 2015. године завршен је двоипогодишњи пројекат Заштитника грађана под називом Промоција људских и мањинских права кроз интензивнији контакт Заштитника грађана са грађанима кој је реализован уз финансијску подршку Владе Краљевине Норвешке. У једном свом делу пројекат је представљао проширивање сарадње са библиотекама у оквиру пројекта „Електронски приступ Заштитнику грађана“, уз додатне компоненте које се односе на промоцију људских права на локалном нивоу, као и успостављање функционалнијег система Заштитника грађана за електронско управљање документима. Пројекат је спроведен у сарадњи са Библиотекарским друштвом Србије и јавним библиотекама у 15 градова и општина широм Србије, а одржане су следеће активности:

  • Одржане су промотивне активности у 15 локалних библиотека чиме је и формализована је сарадња са тим библиотекама које ће бити носиоци пројектних активности на локалном нивоу и из којих грађани путем видео линка директно комуницирају са правницима у Стручној служби Заштитника грађана
  • До краја 2014. Године, Заштитнику грађана се путем видео линка инсталираног у локалним библиотекама обратило укупно 1372 грађана. 2382 грађана је дошло у библиотеке или звало телефоном како би се информисало о иницијативи Заштитника грађана која се спроводи у сарадњи са локалним библиотекама.
  • У сарадњи са Центром за слободне изборе и демократију (ЦЕСИД) спроведено је истраживање ставова јавности према родној равноправности и правима рањивих друштвених група (националне мањине, ЛГБТ особе и особе са инвалидитетом) и перцепције радаЗаштитника грађана, а резултати истраживања су објављени 9. јуна 2014. године у оквиру јавне расправе која је организована приликом представљања годишњег извештаја ЗГ за 2013 годину.
  • Расписан је ликовни конкурс за најбоље дечије радове на тему људских права особа са инвалидитетом, припадника националних мањина, као и равноправности жена и мушкараца на који се пријавило 724 ученика из 200 школа из 15 градова обухваћених пројектом и додељено 19 награда.
  • Расписан је конкурс за најбоље есеје студената и новинара који одсликавају стање људских права националних мањина, особа са инвалидитетом, ЛГБТ особа, као и стање родне равноправности. Пристигло је укупно 23 есеја и уручене су 2 награде.
  • Одржано је 15 округлих столова са циљем да се иницира дијалог између важних актера на локалном нивоу о виђењу права рањивих група у јавности, њиховој позицији и проблемима са којима се суочавају.
  • Грађанима је преко партнерских библиотека, на округлим столовима и током бројних других активности Заштитника грађана подељено три типа лифлета, сваки штампан у по 2000 комада, у циљу промоције права националних мањина, права особа са инвалидитетом, као и родне равноправности.
  • У сарадњи са Удружењем за ревизију приступачности завршено је прикупљање података о приступачности објеката јавне намене особама са инвалидитетом на локалном нивоу. На основу прикупљених података биће направљена Мапа приступачности која ће бити доступна на вебсајту Заштитника грађана и која ће садржати податке о физичкој приступачности објеката корисницима инвалидских колица, комуникацијској приступачности и доступности јавних сервиса особама са инвалидитетом на локалном нивоу.
  • Спроведено је и друго истраживање о ставовима јавности према родној равноправности и правима рањивих друштвених група (националне мањине, ЛГБТ особе и особе са инвалидитетом) и перцепције рада Заштитника грађана које је представљено у јуну 2015. године.
  • Успостављен је функционалнији систем електронског управљања документима с циљем унапређења ефикасности и транспарентности рада Заштитника грађана