a

У 2015. години Заштитник грађана је наставио сарадњу са Мисијом ОЕБС-а (Организација за европску безбедност и сарадњу) у Србији. Посебна пажња је посвећена унапређењу правног оквира у области родне равноправности, чији је резултат Модел закона о родној равноправности који је упућен Координационом телу за родну равноправност Владе Републике Србије на даље разматрање. Такође, спроведен је низ активности које су резултирале објављивањем посебног извештаја о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља. У овој области је урађена и анализа постојећих програма обуке запослених у надлежним органима у области превенције, сузбијања и заштите жена од насиља у породици и партнерским односима. На основу података прикупљених током анализе биће урађен посебан извештај Заштитника грађана.