a

И у 2016. години Заштитник грађана је наставио сарадњу са Мисијом ОЕБС-а (Организација за европску безбедност и сарадњу) у Србији. Посебна пажња била је посвећена унапређењу заштите жена од насиља у породици и партнерским односима. У оквиру пројекта одржана је конференција о свеобухватном приступу борби против насиља над женама, а објављен је и посебни извештај Заштитника грађана о обукама за стицање знања и обукама за стицање и унапређење знања и компетенција за превенцију, сузбијање и заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима релевантним институцијама и организацијама, а објављена је и збирка препорука о заштити жена од насиља у породици и партнерским односима.