a

Мисија ОЕБС-а у Србији и током 2017. године пружа подршку Заштитнику грађана у спровођењу активности, овог пута у областима унапређења родне равноправности и права припадника националних мањина. У оквиру компоненте унапређења родне равноправности одржано је 5 интерсекторских округлих столова о заштити жена од насиља у породици и партнерским односима као и истраживање о функционисању локалних механизама за родну равноправност и заступљености жена у јединицама органа локалне самоуправе. Прикупљени подаци биће саставни део посебног извештаја Заштитника грађана који ће бити објављен у првом кварталу 2018. године. У оквиру компоненте унапређења права националних мањина, спроведен је и низ активности у циљу јачања капацитета и улоге савета за међунационалне односе и унапређења остваривања права албанске националне мањине на службену употребу језика и писма. На основу прикупљених података, израђен је и у другој половини 2017. године објављен Посебан извештај Заштитника грађана о саветима за међунационалне односе, а у марту 2018. године објављен је и Посебни извештај о службеној употреби албанској језика и писма.