a

Заштитник грађана започео је средином 2015. године пројекат чија је сврха да допринесе унапређеном законодавном оквиру за заштиту људских права у складу са релевантним међународним стандардима и правним тековинама Европске уније. Невладине организације и друге организације цивилног друштва које се баве унапређењем људских права ангажоване су да прате законодавне иницијативе и Заштитнику грађана достављају анализе нацрта закона и других законских и подзаконских аката у унапред договореним областима. На основу података из експертских анализа Заштитник грађана подноси мишљења на нацрте закона, амандмане на законе у скупштинској процедури а покреће и друге врсте законодавних иницијатива. Пројекат је завршен 31. марта 2018. године уз финансијску подршку Амбасаде Велике Британије у Србији и Швајцарске агенције за развој и сарадњу, а био је спроведен у сарадњи са Кућом људска права која је обезбедила административну и техничку подршку у његовом спровођењу.