a

Дечји фонд Уједињених нација (УНИЦЕФ) je у 2018. години подржао напоре Заштитника грађана у стварању предуслова за ефикасније остваривања права детета. С тим у вези, Заштитник грађана је крајем 2018. године објавио Посебан извештај о стању права детета за 2017. годину са препорукама за унапређење, који је упућен надлежним органима и који ће бити званично представљен почетком 2019. Осим тога, УНИЦЕФ је омогућио већу видљивост Заштитника грађана у раду Европске мреже омбудсмана за децу (ENOC), прецизније, учешће на редовној годишњој конференцији ENOC-a на тему менталног здравља деце, присуство на састанку Бироа Мреже, као и учешће на семинару ради припреме става ENOC-a о свеобухватном образовању деце о личним односима и сексуалности.