a

Захваљујући финансијској подршци Мисије ОЕБС-а у Србији, Заштитник грађана је почетком 2020. године објавио Посебан извештај о стању у области вршења јавних овлашћења националних савета националних мањина за период од 2014 до 2018. године. Извештај је сачињен на основу истраживања које је Заштитник грађана спровео током 2019. године у циљу сагледавања начина на који национални савети националних мањина остварују законом дата јавна овлашћења.