a

Заштитник грађана је корисник компоненте у оквиру заједничког пројекта Савета Европе и Европске уније под називом Хоризонтална средства за Западни Балкан и Турску, трећа фаза која је посвећена унапређењу различитости и равноправности у Србији и која ће трајати до 2025. године. У 2022. години одштампани су лифлети ради упознавања јавности са надлежностима Заштитника грађана у остваривању родне равноправности и промоцији и заштити права ЛГБТИ особа. Такође, одржана је обука ради јачања капацитета чланова Панела младих саветника Заштитника грађана за спровођење истраживања у својим школама о перцепцијама ученика и наставника о насиљу над ЛГБТИ особама и другим осетљивим друштвеним групама. Кључни налази и закључци истраживања садржани су у Посебном извештају Заштитника грађана о насиљу у школама са препорукама који је објављен у децембру 2023. године. У оквиру компоненте која је посвећена правима националних мањина, током 2023. године одржане су обуке о надлежностима Заштитника грађана за чланове Националног савета ромске националне мањине, као и представнике ромских невладиних организација и запослене у локалним самоуправама у Врању, Бујановцу, Крагујевцу, Нишу и Лесковцу.