a

Овај пројекат који се спроводи захваљујући финансијској подршци Савета Европе представља наставак прошлогодишег пројекта посвећеног јачању капацитета Заштитника грађана за праћење и извештавање о остваривању економских и социјалних права, са фокусом на старије жене које живе у руралним крајевима и посвећен је јачању сарадње између Заштитника грађана и организација цивилног друштва на локалном нивоу које су активне у овој области. У 2023. години спроведено је истраживање заступљености и доступности услуга социјалне и здравствене заштите (услуге Помоћ у кући и Кућно лечење) старијим женама које живе на селу. Главни налази истраживања објављени су у Посебном извештају Заштитника грађана који је представљен организацијама цивилног друштва на четири округла стола у Нишу, Београду, Новом Саду и Крагујевцу, у сарадњи са удружењем Amity – снага пријатељства. Такође, извештај је представљен надлежним институцијама и представницима локалних самоуправа и у оквиру Мреже за социјалну заштиту Сталне конференције градова и општина.