a

Захваљујући финансијској подршци Мисије ОЕБС-а у Србији, Заштитник грађана је средином 2021. године објавио Посебан извештај о службеној употреби бугарског језика и писма. Извештај са препорукама за унапређење упућеним надлежним органима објављен је и на бугарском језику. Сачињен је на основу података прикупљених током истраживања које је Заштитник грађана спровео током 2019, 2020. и прве половине 2021. године и у којем су учествовале општине Димитровград, Босилеград, Сурдулица и Бабушница и градови Панчево, Пирот и Врање. Од наведених јединица локалне самоуправе прикупљени су подаци ради сагледавања примене Закона о службеној употреби језика и писама и то у погледу вођења управног поступка на бугарском језику пред органима локалне самоуправе, уписа личног имена на бугарском језику и броја захтева за упис.