a

У сарадњи са удружењем Форум судија Заштитник грађана је 2020. и 2021. године  године учествовао у пројекту Аутономног женског центра под називом Ефикасне политике и усаглашена пракса у пружању подршке и помоћи жртвама насиља у породици који финансира Амбасада Краљевине Холандије и чији је циљ био да се унапреди примена Закона о спречавању насиља у породици кроз ефикаснију сарадњу и координацију свих служби у систему заштите жртава. Као прва активност пројекта, у октобру 2020. године представљен је Посебан извештај Заштитника грађана о раду група за координацију и сарадњу на подручју града Београда. Извештај је сачињен на основу анализе поступања група за координацију и сарадњу на подручју Београда која је током 2018. године спроведена у сарадњи са Аутономним женским центром, а уз финансијску подршку Мисије ОЕБС-а у Србији. Током 2021. године спроведена је анализа поступања група за координацију и сарадњу на подручју града Ниша. Одржане су и фокус групне дискусије са представницима центара за социјални рад из Ниша, Алексинца, Дољевца, Гаџиног Хана, Ражња, Сокобање и Сврљига. На основу прикупљених података израђен је посебан извештај Заштитника грађана са препорукама за унапређење које ће бити упућене надлежним органима који су на територији града Ниша укључени у систем подршке и заштите жртава насиља у породици. Извештја је представљен у Нишу у јулу 2021. године.