a

У сарадњи са Мрежом организација за децу Србије (МОДС), а уз финансијску подршку организације Ignite Philanthropy, Заштитник грађана је током 2022. године спровео пројекат „Удруженим снагама против сексуалне експлоатације и злостављања деце“ у циљу унапређења законодавног оквира у области заштите деце од сексуалне експлоатације. У оквиру пројекта израђене су анализа правног оквира у области заштите од сексуалног злостављања деце у Србији и компаративна анализа правних решења у овој области у региону и шире. Одржана је и обука организација чланица МОДС-а о сексуалном злостављању деце и механизмима заштите деце од злостављања као и билатерални састанци са представницима Привредне коморе Србије и Министарства за бригу о породици и демографију ради сагледавања стања у области и могућих заједничких активности у циљу превенције сексуалне експлоатације и злостављања деце. Као завршна активност у оквиру пројекта одржан је национални дијалог о заштити деце од сексуалне експлоатације и злостављања на којем је, између осталог, представљен Индекс Излазак из сенке за 2022. годину који представља резултат великог глобалног истраживања о сексуалном насиљу над децом у којем је учествовала и Република Србија.