a

У сарадњи са удружењем Снага пријатељства – Amity, а уз финансијску подршку Савета Европе, у 2022. години је спроведен пројекат јачања капацитета Заштитника грађана за промоцију економских и социјалних права, са посебним фокусом на права старијих жена које живе у руралним подручјима. У оквиру пројекта успостављен је механизам за праћење остваривања економских и социјалних права старијих жена на селу у циљу заштите њихових права, кроз извештавање о спровођењу Ревидиране Европске социјалне повеље, а израђен је и Регистар удружења која се баве промоцијом и заштитом економских и социјалних права старијих жена на селу Такође, организована је обука запослених у Стручној служби Заштитника грађана ради јачања капацитета за извештавање о спровођењу Ревидиране Европске социјалне повеље, округли сто који је окупио релевантне надлежне органе и организације цивилног друштва које се баве овом темом, као и две радионице са женама које живе у руралним подручјима.