a

UNICEF у 2018. години подржава напоре Заштитника грађана у стварању предуслова за ефикасније остваривања права детета. С тим у вези, Заштитник грађана ће објавити посебни извештај о правима детета за 2017. годину са препорукама за унапређење који ће, такође, бити упућен и надлежним органима. Осим тога, Заштитнику грађана ће бити омогућено активно учешће у раду Европске мреже омбудсмана за децу (ENOC) што подразумева учешће на редовној годишњој конференцији Мреже која ће се бавити темом менталног здравља деце, затим присуство једном састанку Бироа Мреже као и учешће на семинару ради припреме става Мреже.