a

Заштитник грађана је корисник компоненте у оквиру заједничке иницијативе Савета Европе и Европске уније под називом Хоризонтална средства за Западни Балкан и Турску која је посвећена унапређењу различитости и равноправности у Србији. У циљу ефикаснијег спровођења релевантних стратегија на локалном нивоу, у сарадњи са организацијом цивилног друштва Асоцијација Дуга Заштитник грађана спроводи низ активности ради подршке креирању инклузивних јавних политика на локалном нивоу која обухвата јачање капацитета јединица локалне самоуправе за укључивање мера за унапређење положаја ЛГБТИ особа у постојеће локалне акционе планове. Током 2020. године спроведена је анализа постојећих локалних јавних политика у областима родне равноправности, права младих и развоја социјалне заштите ради идентификовања могућности за њихово унапређивање када су у питању потребе ЛГБТИ популације. На основу прикупљених података, одржано је седам обука којима је присуствовало 47 представника 16 јединица локалне самоуправе који су задужени за израду локалних стратешких докумената у горе наведеним областима. Свим јединицама локалне самоуправе које учествују у пројекту обезбеђена је менторска подршка ради укључивања мера и активности у области права ЛГБТИ особа при изради нових или изменама постојећих локалних акционих планова. Заштитник грађана и Асоцијација Дуга и у 2021. години настављају да прате спровођење овог процеса, а предвиђено је и укључивање већег броја јединица локалне самоуправе у пројекат.