a

Заштитник грађана је један од корисника вишегодишњег пројекта који финансира Европска унија ради подршке спровођењу Акционог плана за Поглавље 23 и који ће трајати до краја 2025. године. За компоненту која је посвећена јачању капацитета Заштитника грађана задужена је Агенција за управљање пројектима Литваније у сарадњи са Националним омбудсманом Холандије. Пројекат пружа техничку и експертску подршку јачању капацитета Заштитника грађана као Независног механизма за праћење спровођења Конвенције Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом (IMM) што је нова надлежност коју је институција одређена да обавља новим Законом о Заштитнику грађана који је усвојен у новембру 2021. године, као и јачању капацитета Заштитника грађана као НПМ-а и као посебног тела које се стара о унапређењу права детета. С тим у вези, почетком 2023. године одржана је обука запослених Заштитника грађана о начину рада и функционисању НПМ-а Литваније, а израђена је и Методологија IMM-a. Представници Националног омбудсмана Холандије су одржали две презентације за запослене у Стручној служби Заштитника грађана који поступају по притужбама грађана, а три запослене Заштитника грађана су у октобру 2023. године боравиле у радној посети Националном омбудсману Холандије ради упознавања са начином рада и функционисањем те институције.