a

Кроз Програм малих грантова, Европска мрежа националних институција за заштиту људских права (ENNHRI) пружа финансијску подршку спровођењу пројекта Заштитника грађана чији је циљ да се сагледа домет препорука ове институције упућених надлежним органима у Посебном извештају о инклузивном образовању објављеном 2018. године. У активности пројекта укључен је и Панел младих саветника за чије чланове је у новембру 2023. године одржана обука о инклузивном образовању као и о спровођењу истраживања о инклузији у својим школама. Подаци прикупљени од надлежних органа о спровођењу препорука као и подаци прикупљени од ученика и наставника основних и средњих школа о спровођењу инклузије биће саставни део Посебног извештаја Заштитника грађана који ће бити објављен средином 2024. године.