a

Међународна организација за миграције (IOM) пружа експертску и техничку подршку активностима јачања капацитета Националног известиоца у области трговине људима. У првом кварталу 2024. године биће набављена неопходна IT и рачунарска опрема за потребе овог механизма, а ангажована је и експерткиња из Холандије са вишегодишњим искуством у превенцији трговине људима и заштити права жртава ради израде методологије анализе, класификације и начина приказивања података у извештају, структуре извештаја са препорукама и пружања менторске подршке у изради извештаја.