a

Заштитник грађана је корисник компоненте у оквиру заједничког пројекта Савета Европе и Европске уније под називом Хоризонтална средства за Западни Балкан и Турску, трећа фаза која је посвећена борби против и спречавању трговине људима у Србији и која ће трајати до 2025. године. Експертска и техничка подршка Заштитнику грађана усмерена је на јачање капацитета Националног известиоца у области трговине људима као нове надлежности од усвајања Закона о Заштитнику грађана из 2021. године. У оквиру ове компоненте током 2023. године набављена је рачунарска опрема за потребе Националног известиоца, а у децембру 2023. године одржана је и обука чланова тима Заштитника грађана као Националног известиоца и осталих запослених који се баве међународним извештавањем о мандату, улози и функционисању Националног известиоца Холандије у области трговине људима и сексуалног насиља над децом.