a


У раду Основне школе „Свети Сава“ из Горњег Милановца начињени су пропусти на штету права ученика и заштите од сваког облика насиља, злостављања и занемаривања, утврдио је Заштитник грађана.