a


Заштитник грађана утврдио да  град К...није исплатио разлику неисплаћених зарада грађанки С. С. и у препоруци затражио да отклони утврђене недостатке

e11