a

Секретаријат за социјалну заштиту Градске управе града Београда и Градски центар за социјални рад града Београда – Одељење Чукарица, поступајући противно прописима и принципима добре управе, повредили су право грађанина  да прима новчану накнаду за помоћ и негу другог лица без временског ограничења,  утврдио је Заштитник грађана

e11