a

Општинска управа општине Владичин Хан није спровела нити обезбедила спровођење сопствених одлука, чиме је   повредила право грађанина на мирно уживање мировине, утврдио је Заштитник грађана


e11