a

Републички геодетски завод и његове организационих јединица, Служба за катастар непокретности Београд 1 и Служба за катастар непокретности Београд 2, нису омогућили притужиоцу да из списа управног предмета, формираног по његовом захтеву, добије копију записника о извршеном увиђају и вештачењу, која му је била неопходна да пред другим органом ради остваривања права за која сматра да му припадају, утврдио је Заштитник грађана

e11