a

Дом здравља „Рума“ грађанима наплаћује коришћење вакутајнер система за узорковање крви у лабораторијској дијагностици, иако се средства за набавку тог медицинског потрошног материјала обезбеђују на основу уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из средстава обавезног здравственог осигурања, утврдио је Заштитник грађана

e11