a

Агенција за привредне регистре Републике Србије, након истека рока за брисање ликвидационог управника привредног друштва из регистра привредних субјеката, пропустила је да покрене поступак принудне ликвидације, утврдио је Заштитник грађана

panel flajer

e1