a

Заштитник грађана као Национални известилац за област трговине људима објављује преглед активности за 2023. годину. У циљу израде и објављивања годишњег извештаја за област трговине људима у Републици Србији за 2023. годину, како би свеобухватно сагледали све релевантне чињенице и околности у вези са облашћу трговине људима у Републици Србији, дана 9. јануара 2024. године Заштитник грађана је као Национални известилац за област трговине људима упутио акте на адресе свих релевантних актера у области трговине људима. Од релевантних актера затражене су информације о свим активностима које су предузели у периоду од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године у области трговине људима, уз статистичке податке из области трговине људима за конкретни извештајни период.