a

Министар одбране Братислав Гашић данас је непримереним понашањем и најприземнијим неистинитим опаскама и приморао заштитника грађана Сашу Јанковића да прекине контролну посету Војнобезбедносној агенцији, у моменту док је директор Агенције у свему сарађивао са омбудсманом Јанковићем и стављао му на увид до сада непоказана документа Агенције о догађају током Параде поноса.

Пре него што је министар Гашић увредама приморао Заштитника грађана и његове сараднике да напусте састанак са директором ВБА, генерал Петар Цветковић показао је Заштитнику оперативни документ бр. 44-123 од 7. 10. 2014. године, означен као строго поверљив, који садржи детаљне изјаве које је троје грађана дало припаднику ВБА о почетку и току инцидента у коме су повреде добили брат председника Владе и више других лица. Тај документ није достављен Тужилаштву, нити је његова садржина наведена у документима које је ВБА доставила тужилаштву, речено је.

Цветковић је Заштитнику грађана изјавио и да је наредбу о ангажовању ВБА у случају током параде поноса добио усмено од министра Гашића, „неколико дана“ након догађаја, заједно са руководиоцем Управе Војне полиције и да не зна да ли је наредба касније дошла и писмено, мада заштитник грађана има сазнања да јесте.

Понашање министра Гашића, који је заштитника грађана ненајављено дочекао у кабинету директора ВБА, на почетку и током састанка било је испод сваког институционалног, па и елементарног нивоа пристојности. Министар је прво поново оспоравао законско овлашћење Заштитника грађана да приступи документацији о случају, говорио о његовим наводним „политичким амбицијама“, предлагао му да своја овлашћења искористи у свом приватном случају, прекидао разговор директора ВБА и Заштитника грађана и коначно рекао Заштитнику грађана да је војску служио „у кантини, кафе кухињи Светка Ковача“.

Састанку су присуствовали и виши саветници у стручној служби Заштитника грађана Наташа Миљковић и Марко Јовановић, те пуковник Владимир Маринковић из ВБА.

e1