a

Више од пет година, и поред бројних информација којима је располагао, Градски центар за социјални рад пропуштао је да благовремено, ефикасно и целовито процени изложеност деце злостављању и занемаривању и предузме одговарајуће мере ради њихове заштите, утврдио је Заштитник грађана

e1