a

Заштитник грађана упутио предлог Народној скупштини да из Закона о ванпарничном поступку избрише став који прописује да орган надлежан да спроведе поступак за стицање држављанства Републике Србије није везан правноснажним решењем о времену и месту рођења

e1