a

На основу члана 38. став 3. Закона о заштитнику грађана („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 54/07) и члана 3. Одлуке о образовању и раду стручне службе Заштитника грађана од 24. августа 2007. године, Заштитник грађана, уз сагласност Народне скупштине Републике Србије, доноси

П Р А В И Л Н И К

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Attachments:
Download this file (ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ )Правилник