a

Поштовани грађани,

Остваривање и заштита ваших права, као и законито и правилно утврђивање ваших обавеза првенствена су одговорност државе и све њене институције и службеници дужни су да том послу приступе савесно и предано. Највећи број њих то и чини. Ипак, ништа није савршено, ни људи ни држава. Зато постоје механизми којима се држава стара да исправи неправду коју у њено име неко начини. Заштитник грађана, односно омбудсман један је од њих - онај који  наступа, по правилу, када друге институције затаје или им њихова правила и процедуре не омогућавају да вам ефикасно помогну. Уколико сматрате да су ваше људске, односно мањинске слободе и права угрожена, уколико је орган власти према вама поступио или поступа злонамерно, несавесно, самовољно; ако вам свесно чини штету или вас понижава због неког вашег личног својства; ако сте безуспешно покушали да неправду исправите, а и даље сте уверени да сте у праву - обратите се омбудсману. Учините то посебно ако неправду трпите због неког свог личног својства. Моји сарадници и ја проверићемо ваше тврдње, размотрити не само прописе, већ и све друге чињенице и околности и објективно и непристрасно утврдити да ли сте оштећени, или вас упутити на други механизам заштите Ваших права и интереса. Ако утврдимо нечији пропуст, тражићемо да буде исправљен и предложити начин за то. Не можемо, међутим, сами изменити одлуку или поступак на који се жалите. Снагом аргумената, притиском јавности и ауторитетом институције коју представљамо можемо орган пред којим остварујете ваша права, на закону засноване интересе, или који Вам утврђује обавезе уверити да је неопходно да грешку исправи. Ако сте уверени да сте у праву, будите упорни. Али ако одбијате сваку могућност да нисте, можда ћете бити разочарани. Свако право ограничено је правима других и има две стране – овлашћење и обавезу. Будите спремни да прихватите обе.