a

Гордана Стевановић рођена је 1970. године у Лозници.  Дипломирала је 1998. године на Правном факултету Универзитета у Београду, 2001. године положила је правосудни испит, а 2009. године завршила мастер студије на Факултету политичких наука. Усавршавала се кроз обуке у области јавне управе, управљање људским ресурсима, државне управе и постала овлашћени тренер за управљање променама за запослене у државним органима управе.

Од 1999. до 2001. године радила је као судијска приправница у Четвртом општинском суду у Београду. Током 2001. године била је правна саветница у НВО „Друштво за унапређивање ромских насеља“, где је учествовала у реализацији низа пројеката и истраживања који су се бавили унапређењем положаја припадника ромске популације, превасходно остваривањем и заштитом права на рад и права жена и деце на здравље и образовање. Од 2002. године радила је као виша саветница у Савезном министарству националних и етничких заједница. Од краја 2002. до 2003. године, у оквиру OXFAM, радила на едукацији грађана, а нарочито жена, о спровођењу здравствене заштите жена и деце. У исто време, од 2001. до 2009. године радила је као правна консултанткиња у НВО „Ромски женски центар Бибија“. Водила је правно саветовалиште и учествовала у пројектима: Практиковање женских људских права кроз здравствену заштиту; Утицај породичног насиља на женско здравље; Форум театар – Насиље над женама; Насиље над женама и утицај на децу; Истраживање о преваленцији насиља над женама и  децом у ромским заједницама; Породични пројекат: људска, женска и права деце у ромским породицама; Здравље младих и здравље деце у ромским породицама; Женска људска права младих ромкиња у Србији: од теорије до иницијативе;  Мобилизација заједнице: заједно у борби против трговине женама и децом.

Од 2004.  до 2009. године руководила је Службом Републичког одбора за решавање о сукобу интереса. Од 2009. до избора за заменицу заштитника грађана била је помоћница Генералног секретара у Стручној служби Заштитника грађана и руководила пословима у Сектору за поступање притужбама. У овом периоду посебно је била ангажована на заштити права и поступцима контроле у погледу права жена на родитељство, приватност жена у медицинским процедурама, као и заштити здравља жена, здравствене заштите и здравственог осигурања деце.