a

Рођен је 1969. године у Београду.  Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1994. године, правосудни испит положио 2000. и 2006. године магистрирао на Правном факултету. На истом факултету му је 2007. године одобрена израда докторске дисертације. Похађао је бројне домаће и међународне специјалистичке обуке и курсеве у различитим областима. Објавио је низ чланака и ауторских радова у области људских права и основних слобода у кривичном, грађанском и привредном праву, права ЕУ, међународних правосудних институција и права националних мањина.

 Од 1992. до 1995. године радио је као правник и  дипломирани правник у приватном предузећу. Од 1997. до 2001. године био је судски приправник и стручни сарадник у Окружном суду у Ваљеву. Од 2002. до 2004. године радио је као  самостални саветник  у Министарству правде и локалне самоуправе.

Од 2004. до 2007. године био је истраживач-сарадник у Институту за упоредно право. Од 2007. године до избора на место заменика заштитника грађана радио је на месту помоћника генералног секретара Заштитника грађана и руководио Сектором за праћења поштовања и израду прописа из области заштите људских и мањинских права.  У овом периоду посебно је био ангажован на заштити права припадника националних мањина при запошљавању у органе локалних самоуправа, остваривању слобода и изјашњавању припадника националних мањина на националну припадност, права на правну видљивост припадника маргиналних група, заштити језика и писма при упису у матичне књиге и лична документа.