a

Рођен је у Београду 1961. године. Након завршене V београдске гимназије, дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду и положио правосудни испит. Приредио је неколико публикација о организацији и раду Националног механизма за превенцију тортуре у Србији,  аутор је низа стручних радова о правима лица лишених слободе, спречавању мучења и злостављања, правима особа са менталним сметњама, организацији и раду Националног механизма за превенцију и међународним инструментима за заштиту људских права. Одржао је бројна предавања у Москви, Женеви, Марсеју, Мадриду, Амстердаму, Варшави, Кијеву, Одеси, Бакуу на тему превенције тортуре и заштите права лица лишених слободе.

 До 1992. године радио је на пословима осигурања и бавио се предузетништвом. Од 1992. до 2004. године бавио се адвокатуром. Био је директор Управе за извршење заводских санкција 2004. године, а након тога извршни директора ЈКП „Београд-пут“. Од 2008. године, до данас, у два мандата, обавља дужност заменика заштитника грађана и  руководи сектором  заштите и унапређења права лица лишених слободе и то, лица у полицијском задржавању, притвору, затворима,  заштити и унапређењу права особа са менталним сметњама у психијатријским болницама, као и особа смештеним у резиденцијалним установама социјалне заштите, прихватилиштима за странце и центрима за азиланте.

Одлуком већине држава чланица Oпционог протокола уз Конвенцију против тортуре, 2011. године је изабран за  члана Поткомитета УН за превенцију тортуре, где обавља послове у складу са мандатом овог органа УН, који су предвиђени Опционим протоколом.