a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, запослени у Центру за азил у Крњачи све кориснике који дођу у Центар упознају са кућним редом и правилима понашања. У свакој бараци истакнут је кућни ред на енглеском језику. Корисници се на пријему задужују са кључем, лежајем и другом опремом, а запослени у Центру посебно улажу напоре како би корисници поштовали и придржавали се правила кућног реда.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у јануару 2016. године посетио Центар за азил у Крњачи у циљу праћења поступања надлежних органа према избеглицама/мигрантима. Том приликом сачињен је извештај са препорукама који је упућен Центру.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol