a

Високи савет судства (ВСС), који према Уставу и Закону треба да обезбеђује и гарантује независност и самосталност судова и судија и врши друге послове од највећег значаја за правосуђе у Републици Србији, у дужем периоду ради на начин који озбиљно доводи у сумњу законитост и правилност,  односно легитимност рада тог органа, каже се у Мишљењу Заштитника грађана