a

Одељење за хитно поступање Заштитника грађана је данас приликом контролног поступка утврдило да је у Клиничком центру у Нишу хоспотализовано 88 пацијенара са потврђеним присуством корона вирус. У згради су испуњени услови за смештај пацијената и то санитарно – хигијенски и епидемиолошки, као и услови брзе и сталне комуникације.

Одељење за хитно поступање ће сутра контролисати услове смештаја и у привременој болници у Чаиру у Нишу, како би утврдило да ли објекат испуњава све прописане услове за смештај пацијената. По завршетку, налази из посете ће бити доступни јавности.

Заштитник грађана ће наставити да прати услове смештаја пацијената у болницама, привременим болницама, карантима и објектима за сигуран здвраствени смештај током епидемије корона вируса и реаговаће по притужбама грађана и по сопственој иницијативи у случајевима кршења права грађана.

Заштитник грађана Зоран Пашалић, након разговора са председником Националног савета ромске националне мањине Далибором Накићем, упутио је данас дописе свим јединицама локалне самоуправе у Србији и позвао их да у оквиру својих надлежности и што краћем року предузму неопходне активности у свим насељима у којима живи ромско становништво и обезбеде основне егзистенцијалне услове за живот, а пре свега воду за пиће и хигијену, прехрамбене и хигијенске пакете.

У циљу заштите права припадника ромске националне мањине током ванредног стања, Заштитник грађана ће са Националним саветом ромске националне мањине пратити ситуацију у свакој јединици локалне самоуправе и реаговати у ситуацији када се она крше.

Како је Пашалић јуче изјавио, у епидемији корона вируса превиђа се чињеница да већина становника ромских насеља, којих у Србији има близу шест стотина, нема приступ води и струји. Роми су међу најугроженијим групама због низа ризичних околности у којима живе, почев од лоших хигијенских и стамбених услова, до често никаквих извора прихода. Ови егзистенцијални проблеми са којима се свакодневно суочавају увећани су након проглашања епидемије корона вируса у Србији, јер је мало њих у могућности да поштује мере заштите становништва. Будући да велики број ромских породица живи испод линије сиромаштва, неопходно је да им се обезбеди додатна подршка друштва и државе, поручио је Пашалић.

Поводом обраћања великог броја грађана Заштитнику грађана, због потешкоћа при прибављању дозвола за кретање у току забране кретања оним грађанима који се старају о заштити наших грађана са инвалидитетом, старих непокретних особа, а посебно деце, као и свих оних којима је туђа помоћ неопходна, поготово у периоду од 13 часова у суботу до 5 часова у понедељак, Заштитник грађана се обратио председници Владе Републике Србије како би овај проблем био благовремено превазиђен. 

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић истакла је у комуникацији са Заштитником грађана да ће овај проблем бити решен у најкраћем року.

Грађани ће бити у могућности да захтеве за дозволу подносе електронским путем а сагласност ће такође бити давана електронским путем, како би цео систем био ефикаснији.

У ситуацији ванредног стања и примене мера заштите услед епидемије корона вируса (КОВИД - 19), заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 8. априла, Међународног дана Рома, указује на тежак положај великог броја припадника ромске националне мањине у Србији, нарочито ромских породица које живе у неформални м насељима.

Док се преко средстава јавног информисања непрестано апелује на становништво да се придржава мера забране кретања, физичког дистанцирања и инсистира на појачаним хигијенским мерама, а деци и младима путем телевизије и интернет учионица омогућава континуитет наставе, превиђа се чињеница да становници неформалних насеља, којих у Србији има близу шест стотина, немају приступ води, струји нити интернету и да нису у прилици да одржавају основну хигијену, а још мање да деци омогуће праћење школске наставе.

Заштитник грађана подржава напоре надлежних који су најавили помоћ у обезбеђивању основних животних намирница за становнике ромских насеља, као и у одржавању хигијене у насељима и апелује на локалне органе власти, да предузму потребне мере како би овим насељима обезбедили приступ води и струји, јер испуњавање елемантарних хигијенских услова, упозорава Пашалић, у овој ситуацији може бити од пресудног значаја. Неопходно је становницима неформалних насеља обезбедити додатну подршку и недопустиво је да они буду искључени из поделе пакета помоћи за угрожене, будући да велики број ромских породица живи испод линије сиромаштва, подсећа заштитник грађана.

 

У циљу праћења поступања према лицима лишеним слободе током ванредног стања, Заштитник грађана је увео посебну телефонску линију Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), број 066-800-7013 , која је доступна свих 7 дана у недељи у периоду од 8 до 22 часа. Заштитник грађана ће у обављању послова НПМ-а и током трајања ванредног стања наставити са посетама установама у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе и деловати превентивно у циљу одвраћања државних органа и службених лица од било каквог облика мучења или било код другог облика злостављања.

Забрана мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања је апсолутна и заштитне мере које држава предузима у сузбијању COVID-19 никада не смеју резултирати ниједним обликом злостављања лица лишених слободе.

На иницијативу Заштитника грађана и у договору са Министарством здравља, грађани који се налазе у привременој болници на Београдском сајму биће вечерас тестирани на вирус корона у референтној лабараторији института Торлак у Београду. Наредног дана ће се на основу резултата тестова донети одлука о њиховом даљем медицинскoм збрињавању.

Страна 1 од 438