a

b_300_0_16777215_00_images_20191211_udruzenje_.jpegПредставници Стручне службе Заштитника грађана посетили су Геронтолошки центар Вождовац и разговарали о остваривању права одраслих и старијих особа, корисница и корисника смештених у ову установу и важности активног старења са управницом, социјалном радницом, радним терапеутом и самим корисницима ове установе. Реч је о установи која прима 270 корисника из целе Србије, у 4 павиљона у којима се смештају особе, у зависности од процене њихових потреба, од којих су неки са отежаном и смањеном покретљивошћу, али и они којима је потребна здравствена нега и медицински надзор 24 часа. Корисницима се пружају услуге социјалне, здравствене заштите, психо-социјална подршка и радно-окупациона терапија.

- - - - - - -

Представљен рад Заштитника грађана на скупу Савеза слепих Србије

Представник Стручне службе Заштитника грађана је на скупу под називом ,,Оснаживање слепих и слабовидих жена у борби против дискриминације, насиља и за равноправан положај у друштву“, у организацији Општинске организације Савеза слепих Србије Палилула, представио рад и надлежности Заштитника грађана. Он је упознао присутне са активностима Заштитника грађана на унапређењу и заштити права особа са инвалидитетом, као и на који начин и када могу да се обрате за помоћ или савет овом органу.

- - - - - - -

 Годишњица Саветовалишта за ЛГБТ+ особе

Представница Стручне службе Заштитника грађана учествовала је на догађају поводом обележавања годишњице рада Саветовалишта за ЛГБТ+ особе. Удружење „Да се зна!“ је, у сарадњи са општином Врачар и УК Божидарац отворило Саветовалиште за ЛГБТ+ особе у децембру 2018. године, као део пројекта ,,Јавно заступање у локалним заједницама“, спроведеног уз подршку Траг фондације, у оквиру кога је спроведено више од 90 индивидуалних психолошких саветовања. У Саветовалишту, које је постало сигуран простор за сваку ЛГБТ+ особу се одржавају и едукације и неформални разговори, спроводи индивидуално психолошко саветовање. Премијерно је приказана и изложба „LGBTQ Romi“ аутора Франка Васића.

b_300_0_16777215_00_images_20191211_Pazar.jpegПредставници институције Заштитника гарађана поводом Међународног дана људских права, посетили су Дом здравља у Новом Пазару где су са челницима ове институције разговарали о могућностима остваривања права деце са сметњама у развоју на стоматолошке услуге. Констатовано је да је велики проблем у остваривању права ове деце у недостатку специјализованих стоматолошких установа које обављају интевренције под тоталном анестезијом. Забрињавајуће је да у Србији такве услуге пружа само Стоматолошки факултет у Београду.

Међународни дан људских права управо је прилика да Заштитник грађана скрене пажњу на мање видљиве проблеме са којима се суочавају грађани Србије у остваривању својих права.

 

Међународни дан људских права грађани Србије у великом броју и ове године дочекују суочени са нарушеним или тешко остваривим правима у области економских, социјалних и имовинских права. Нетолеранција и насиље креира недовољно безбедну средину и тражи додатне напоре државе и друштва како би права сваког појединца била у пуној мери остварена, оценио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом Mеђународног дана људских права, који се обележава на дан потписивања Универзалне декларације о људским правима - основа и гаранта модерног концепта људских и мањинских права и слобода.

Остваривање права на образовање, запослење, здравствену и социјалну заштиту, здраву животну околину и остала права која нам држава гарантује, о којима свакодневно разговорам са грађанима, чине потпуним живот грађана. Грађани, међутим, упозоравају на свакодневне повреде њихових права и слобода, захтевајући да се у њиховом свакодневном животу поштују зајамчена права, изјавио је Пашалић и додао да при том не смемо заборавити на темељну вредност сваког права – поштовање достојанства сваке личности, али и недискриминацију, толеранцију и солидарност, о чему најчешће говоре управо најрањивије друштвене групе.

Поражавајуће је да свако шесто дете у Србији корисник услуга социјалне заштите. Износи дечјег додатка и новчане социјалне помоћи не могу обезбедити ни најосновније дечје потребе, а Заштитник грађана годинама уназад упозорава на недовољан број услуга и сервиса за децу. У области породичних односа и родне равноправности, пажња институције је усмерена на проблем насиља. Упркос бројним, па и личним залагањима, иницијатива Заштитника грађана „Учинимо насиље видљивим“, још увек није добила подршку надлежних.

b_300_0_16777215_00_images_20191209_Panel1.jpegОбележавање Међународног дана људских права Заштитник грађана традиционално започиње редовним састанком Панела младих саветника. Личним учешћем у обележавању дана људских права чланови Панела указали су на значај учествовања деце и младих у активностима Заштитника грађана. Младе панелисте је испред институције Заштитника грађана поздравила генерална секретарка Оља Јовичић.

У оквиру пројекта Партиципација на делу, Заштитник грађана је спровео обуку панелиста, током које су научили да прецизно дефинишу проблеме и последице које ти проблеми носи по њих, као и циљеве и промене које треба да се остваре да би се проблем решио. Посебан аспект обуке био је „стављање идеје на папир“, односно формулисање предлога деце за решавање проблема и представљање идеја доносиоцима одлука. Стечена знања чланови Панела младих саветника користиће за решавање проблема у локалним срединама на које су деца и млади указали.

 

b_300_0_16777215_00_images_jablanka_union_.jpegПоводом обележавања Међународног дана људских права, Јабланка Табаш, в.д. помоћника генералног секретара одржала је данас предавање на Правном факултету Универзитета Унион у Београду полазницима Правне клинике за медицинско право на тему Заштита права пацијента из угла Заштитника грађана.

Поред упознавања са надлежностима Заштитника грађана, Табаш је посебну пажња посветила темама из ресора здравља којима се овај орган бавио у свом досадашњем раду. Истовремено, упознала је студенте са карактеристичним случајевима у којима је поступано по сопственој иницијативи или по притужбама којима су грађани указивали на повреду неког од права из здравственог осигурања и здравствене заштите, као и права здравствених радника по основу рада.

Предавање је одржано са циљем унапређења знања студената у функционисању механизама заштите права пацијената и овладавања вештина препознавања повреде права на здравствену заштиту.

Сарадња Заштитника грађана и Правног факултета Универзитета Унион реализује се на основу закљученог споразума како кроз укључивање, по позиву, представника Заштитника грађана у рад Правне клинику за медицинско право тако и обављањем студентске праксе у Стручној служби Заштитника грађана.

Након сазнања да ЈКП „Инфостан технологије“ из Београда за послове принудне наплате пред јавним извршитељима, ангажовала и адвокатске канцеларије и тиме заправо увећала трошкове нередовних платиша, Заштитник грађана је од Града Београда, који врши надзор над радом јавних предузећа чији је оснивач, затражио изјашњење о томе да ли је Град Београд упознат са наведеном праксом јавног предузећа, као и о свим предузетим мерама из своје надлежности у конкретном случају. Истовремено, Заштитник грађана је од ЈКП „Инфостан технологије“ затражио информације да ли предузеће има оформљену службу која се бави пословима принудне наплате неисплаћених потраживања, и уколико јесте, по ком правном основу је у наведене сврхе ангажовало адвокатске канцеларије, као и да ли је Град Београд као оснивач, упознат са том одлуком.

Заштитник грађана је става да закон не ограничава извршног повериоца, па ни јавна предузећа да за принудне наплате потраживања ангажују пуномоћнике из редова адвоката, ако је такво ангажовање нужно и потребно. Међутим, имајући у виду да се извршни дужници комуналних услуга поред трошкова јавних извршитеља, додатно оптерећују и трошковима адвоката, чије услуге у конкретним случајевима нису неопходне, оправдано изазива сумњу да је реч о злоупотреби права на штету јавног интереса, чији је посредни исход погоршање већ економски незавидног положаја извршних дужника комуналних услуга.

Страна 7 од 427