a

Заштитник грађана Зоран Пашалић разговарао је данас са амбасадором Краљевине Данске у Србији Њ. Е. Андерсом Хоугором (H.E. Mr. Anders Christian Hougård) о надлежностима и овлашћењима Заштитника грађана, као и активностима које ова институција спроводи у заштити људских и мањинских права.

b_300_0_16777215_00_images_20200612_PasalicDanskiambasador.jpegТоком размене искустава у заштити људских права Пашалић се захвалио амбасадору на досадашњој помоћи Краљевине Данске поготово у јачању капацитета Заштитника грађана за остваривање својих надлежности у области промоције и заштите људских права, владавине права и правне сигурности грађана. Уз посредовање Данског института за људска права Заштитник грађана је 2018. године у сарадњи са Удружењем за ревизију приступачности спровео пројекат Приступачност за све са циљем унапређења приступачности објеката за особе са инвалидитетом у локалним самоуправама.

Заштитник грађана је упознао амбасадора и са Споразумом о успостављању платформе за евиденцију случајева угрожавања безбедности и притисака на новинаре и остале медијске актере који је крајем маја потписао са представницима медијских удружења и асоцијација и новинских синдиката.

Заменици заштитника грађана Слободан Томић и др Наташа Тањевић и генерална секретарка стручне службе Заштитника грађана Oља Јовичић састали су се данас са представницима Европске мреже за надгледање избора (ENEMO) поводом предстојећих парламентарних избора у Републици Србији. Представнике међународне посматрачке мисије занимао је досадашњи ток изборног процеса, а посебно заштита права националних мањина, особа са инвалидитетом и осталих рањивих друштвених група.

b_300_0_16777215_00_images_20200612ENEMO.jpegДр Наташа Тањевић је истакла да је Заштитник грађана апеловао још од самог расписивања парламентарних избора у Србији на органе јавне власти који учествују у организацији изборног процеса, да поштујући законе обезбеде предвиђене услове и испуне обавезе, како би сви држављани Републике Србије у пуној мери остварили своје бирачко право. Такође, упознала је представнике ENEMO са начином и условима који су неопходни да се изборни процес спроведе у заводима за извршење кривичних санкција, како би своје бирачко право остварила и лица лишена слободе, као и са препорукама Заштитника грађана које су се односиле на остваривање изборних права лица лишених слободе.

Када је реч о особама са инвалидитетом, представници Заштитника грађана су указали да усвојена Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године као општи циљ поставља изједначавање могућности особа са инвалидитетом у уживању свих грађанских, политичких, економских, социјалних и културних права, уз пуно поштовање њиховог достојанства и индивидуалне аутономије, обезбеђивања независности, слободе избора и пуне и ефективне партиципације у свим областима друштвеног живота. У мишљењу на Нацрт ове стратегије, Заштитник грађана, је, између осталог, указао на потребу за изменом прописа како би се уклониле препреке за политичко учешће особа са интелектуалним и психосоцијалним тешкоћама и остваривање њихових права. Заштитник грађана ће пратити степен остваривања наведене стратегије и наставити да указује надлежним органима на потребу унапређења и усклађивања нормативног оквира у овој области са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом како би особама са инвалидитетом билo осигурано уживање свих људских права и основних слобода на једнакој основи са другима. У свом раду, Заштитиник грађана истиче да сваки грађанин има право да учествује у вођењу јавних послова, да бира и да буде биран у органе власти.

Представници међународне посматрачке мисије упознати су са тим да је Заштитник грађана указао и на обавезу употребе језика националних мањина у службеној употреби, као и на обавезу заступљености представника националних мањина у органима за спровођење избора у национално мешовитим јединицама локалне самоуправе.

На крају састанка, истакнуто је да институција Заштитника грађана са пажњом прати поступање свих органа који су укључени у спровођење предстојећих избора у циљу заштите изборних права грађана.

Заштитник грађана сачинио је посебан извештај о активностима институције током ванредног стања у Републици Србији, у којем је сажет рад институције на терену током трајања ванредног стања, наведен степен остваривања права грађана и посебно рањивих група, са закључцима и упућеним препорукама и иницијативама. На крају извештаја је дат статистички преглед података о обраћању грађана према повређеним правима, односно органима и организацијама на чији рад су се грађани притуживали.

Широм света 12. јуна се обележава Међународни дан борбе против дечјег рада како би се скренула пажња на велики број деце у свету која су жртве радне експлоатације. Око 152 милиона дечака и девојчица у свету су жртве злоупотребе, од чега је скоро половина деце изложена најтежим облицима дечјег рада према подацима Међународне организације рада, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић тим поводом.

Како је навео, Заштитник грађана више година указује у посебним и годишњим извештајима на тежак положај деце која живе и раде на улици. Заштитник грађана је спроводио истраживањe „Дечје просјачење у Републици Србији“ и на основу резултата истраживања упутио надлежним органима препоруке у циљу боље заштите деце која живе и раде на улици и предузимања мера како би се деци пружила адекватна заштита од свих видова злоупотребе.

Када се говори о дечјем раду не треба занемарити положај деце у руралним срединама и велики простор за злоупотребу деце у пољопривреди. Злоупотреба дечјег рада у пољопривреди се најчешће прихвата као део традиционалне културе, како у сеоским породицама, тако и у институцијама које се баве децом, чиме се олакшава излагање деце ризицима, указао је Зоран Пашалић.

Заштитник грађана поново скреће пажњу да друштво мора да искорени дечји рад, јер он и настаје услед сиромаштва, непознавања и неразумевања појаве, искључености деце и недоступности услуга, недостатка евиденције и података, недостатка активности органа на терену, као и непотпуног и неодговарајућег правног оквира за сузбијање и превенцију свих облика дечјег рада.

На основу навода у медијима да је приликом усвојења детета дошло до пропуста у раду Центра за социјални рад у Суботици, због којег је дете, након више месеци боравка у породици усвојитеља, враћено у хранитељску породицу, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад у Суботици, као и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Због сумње да је дошло до повреде права и најбољег интереса детета, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић је затражила од Центра за социјални рад у Суботици да је обавести о свим околностима поступка усвојења и да о томе достави документацију, док је од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова затражила да изврши стручни надзор над радом Центра за социјални рад у Суботици и достави извештај о надзору, све у року од 15 дана сходно Закону о Заштитнику грађана.

Поводом појединих навода учесника политичког живота у којима се позива Заштитник грађана да, како је речено „не буде саучесник градске власти у шиканирању и пљачкању грађана“ и да се огласи по питању издавања наводно неисправних прекршајних налога БусПлус-а које су грађанима уручили контролори у јавном превозу, као и због изнетог мишљења да је Одлуком о јавном линијском превозу путника на територији града Београд незаконито пренето овлашћење контролорима БусПлус-а да легитимишу грађане, Заштитник грађана подсећа да је још пре две и по године оценио у јавности да контролори у јавном градском превозу немају право да легитимишу путнике. 

Заштитник грађана је овлашћен да контролише поштовање права грађана и утврђује повреде које могу нанети органи управе уколико се ради о повреди републичких прописа, али није овлашћен да то чини ако органи управе повреде опште акте аутономне покрајине, града и општине на штету грађана. Заштитник грађана подсећа да се у конкретном случају помиње Одлука коју је донела Скупштина Града Београда.

Заштитник грађана напомиње да се Заштитник грађана не може бавити оценом исправности конкретно издатих прекршајних налога јер је то у надлежности прекршајног суда који га може испитивати уколико грађанин поднесе захтев за судско одлучивање, на основу Закона о прекршајима.

Заштитник грађана апелује на учеснике политичког живота да се уздрже од неоснованих и злонамерних напада на независни државни орган као што је Заштитник грађана, јер само на тај начин могу допринети развоју и унапређењу демократског друштва и његових институција.

 

Страна 7 од 455