a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а посетио је 29. јануара 2021. године Дом за одрасла инвалидна лица Београд, пословну јединицу Геронтолошког центра која се налази у Земуну. Поред запослених из институције Заштитника грађана, у тиму су били и представник Комитета правника за људска права и специјалиста психијатрије.

Посета НПМ-а установи социјалне заштите у којој се на смештају налазе особе са телесним инвалидитетом (церебралном парализом, мишићном дистрофијом, параплегијом, квадриплегијом, мултиплом склерозом и др) реализована је ради праћења поступања према једној од најосетљивијих категорија корисника тог типа услуга. Ради се о лицима која не могу самостално да се крећу или се крећу отежано и уз подршку у условима забране изласка из установе (која је и даље на снази у установама социјалне заштите). Тим је разговарао са руководиоцем установе и запосленима и обавио поверљиве разговоре са корисницима.

Због мера које су социјалне установе обавезне да предузимају ради заштите од ширења заразне болести, посета је била најављена и обављена уз коришћење пуне заштитне опреме и држање прописане физичке дистанце. Остварена је успешна сарадња са запосленима и остварен увид у документацију. О посети ће бити састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић посетио је 5. фебруара 2021. године седиште ПУ Зрењанин као и ПС Житиште и ПС Нова Црња.

НПМ је током посете посветио посебну пажњу основним правима задржаних лица као што су право на приступ лекару и адвокату, али и праву да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се информишу о својим правима. Тим је такође обишао просторије за задржавање у овим станицама. НПМ ће о учињеној посети сачинити извештај и надлежнима упутити одговарајуће препоруке.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић посетио је 5. фебруара 2021. године Окружни затвор у Зрењанину у циљу праћења поступања по препорукама које су овом заводу упућене након посете у јулу 2018. године.

НПМ похваљује чињеницу да је током контролне посете утврђено да је поступљено по највећем броју препорука, те да је Завод предузео активности на унапређењу материјалних услова, документовања повреда, лекарског прегледа, упошљавања и обука осуђених лица, примене мере усамљења и упућивања у самицу, претреса лица и сл. Препоруке за даље праћење односе се на ангажовање довољног броја припадника Службе за обезбеђење и дипломираних правника чија реализација је у току, као и потребу да се осуђеним и притвореним лицима обезбеди свеже воће у оброцима.

Такође, НПМ је током посете обавио разговоре са притвореним лицима о поступању полицијских службеника према њима током хапшења, као и приликом примене других полицијских овлашћења.

Тим Заштитника грађама у обављању послова НПМ-а пратио је од 8. до 10. фебруара 2021. године на граници са Републиком Северном Македонијом поступање према мигрантима и тражиоцима азила. Тим је посетио прихватне центре у Прешеву и Бујановцу, Регионални центар граничне полиције према Северној Македонији, полицијске станице Прешево и Бујановац и Окружни затвор у Врању. Поред запослених из Заштитника грађана у тиму је био и представник Центра за интеграцију младих.

Посета Регионалном центру граничне полиције према Северној Македонији била је најављена, све остале биле су ненајављене. У свим посетама остварена је успешна сарадња што је омогућило тиму НПМ-а да у потпуности оствари свој мандат.

Министарство унутрашњих послова и Полицијска управа Ниш доставили су одговоре на поступање по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, које су садржане у извештајима о посетама ПУ Ниш и ПС Алексинац. У посети ПУ Ниш (седишту ПУ и ПС Дољевац) НПМ је пратио остваривање основних права задржаних лица, док је у ПС Алексинац пратио поступање по препорукама из Извештаја Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (CPТ) о посети Републици Србији из 2017. године.

Поступајући по препорукама, у записникe о задржавању почело је да се уписује време када је блиска особа обавештена о лишењу слободе задржаног лица, унапређен је начин поступања када су у питању лекарски прегледи задржаних лица, тако да се омогући приватност лекарског прегледа и медицинске документације, стоји у одговору органа, као и да је лицима којима је одређено задржавање у кривичном поступку (које може трајати и до 48 сати и обавља се у КПЗ Ниш) омогућен боравак на свежем ваздуху и средства за одржавање личне хигијене. У ПС Алексинац су одузети предмети сређени и прописно обележени, док је ПУ Ниш током новембра 2020. године организовала стручно оспособљавање на тему „PEACE модел за обављање информативних разговора”, коју је похађало 415 полицијских службеника ПУ Ниш.

Током 2018. године одржана је обука о поступању лица са менталним сметњама, коју је похађало 400 полицијских службеника ПУ Ниш, која ће се наставити током 2021. године. У седишту ПУ Ниш опредељена је једна просторија за обављање саслушања и опремљена намештајем, док је у току набавка техничке опреме за аудио-визуелно снимање, а следећа на листи приоритета ове ПУ је ПС Алексинац.

У одговору органа се наводи и да је у циљу унапређења поступања према доведеним и задржаним лицима одржана обука вођа смена дежурних служби полицијских станица и испостава, да су одржани састанци са старешинама у циљу унапређења поступања и да се од полицијских службеника захтева да њихово поступање буде законито, правилно, ефикасно и етичко и да је свим полицијским службеницима наложено поступање по препорукама НПМ. Од стране руководилаца организационих јединица на састанцима, као и приликом испраћаја на смену, свакодневно се инсистира на законитом и професионалном поступању полицијских службеника и шаље порука да је неадекватно поступање противзаконито, непрофесионално и да подлеже одговарајућим санкцијама.

Од 21. октобра, просторије за задржавање у седишту ПУ се више не употребљавају, планирано је да буду претворене у складишни простор за одузете предмете и стављене су у функцију 6 нових просторија у полицијским испоставама за смештај 8 лица, које, како се наводи у одговору, задовољавају све стандарде. На листи приоритета за адаптацију је просторија у ПС Алексинац, на чему ће се радити током 2021. године, док у осталим ПС у оквиру ПУ Ниш још увек не постоје услови за адаптацију, али су предузете мере за побољшање услова боравка (набављени душеци, јастуци, постељина, окречене неке просторије, у некима поправљено грејање, камере за видео надзор, обезбеђена средства за личну хигијену и слично).

Најављено нам је да ће се наставити са праксом да се од лица према којима су употребљена средства принуде узимају изјаве на околности употребе, као и евентуалних сведока догађаја.

 

 

Заштитник грађана је у циљу спречавања секундарне виктимизације деце жртава кривичних дела апеловао на надлежне органе да приликом њиховог саслушања у потпуности примењују техничка средства за пренос слике и звука како се не би поновило да малолетна жртва буде неколико пута саслушавана о трауматичном догађају.

Заштитник грађана је у поступку контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад Новог Сада и тамошње Полицијске управе, који је покренут после сазнања из медија да је дете жртва сексуалног узнемиравања поводом истог догађаја више пута саслушавано, утврдио да и даље постоји потреба за унапређењем рада органа у поступцима у којима је дете жртва кривичног дела.

Већ приликом првог саслушања детета сведока или жртве потребно је да надлежни органи користе законом предвиђене могућности - техничка средства за пренос слике и звука, а увек када је то могуће у посебно опремљеним и деци прилагођеним просторијама, како би се овакав исказ детета касније користио као доказ у кривичном поступку, навео је Заштитник грађана у мишљењу упућеном надлежним органима.

Заштитник грађана сматра да је неопходно и да изјаве од детета узимају лица која поседују посебна знања за разговор са децом жртвама кривичних дела и наглашава значај мултисекторске сарадње и размену информација надлежних органа у спречљавању додатне трауматизације детета жртве кроз вишеструка саслушања.

Заштитник грађана је мишљење упутио Републичком јавном тужилаштву, Министарству унутрашњих послова, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарству правде и Центру за социјални рад Нови Сад.

Страна 7 од 487