a

b_300_0_16777215_00_images_mitovica_2.jpegПоводом притужби већег броја осуђених лица на смештајне услове у тзв. IV павиљону у Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици, уједно пратећи поступање по упућеној препоруци НПМ-а из 2012. године да се без одлагања приступи адаптацији тог павиљона с обзиром да не испуњава услове за смештај осуђених, Заштитник грађана је 4. новембра 2020. године обавио надзор и контролну посету Заводу. Подносиоци притужби указали су да су им повређена права на неповредивост људског достојанства и на примерен смештај, на тај начин што су смештени у изразито лоше материјалне услове и у пренасељене спаваонице.

b_300_0_16777215_00_images_mitrovica_1.jpegПриликом посете, руководство и запослени у Заводу остварили су пуну сарадњу са Заштитником грађана, омогућили обилазак павиљона, ненадзиране разговоре са појединим осуђеним лицима и пружили све информације од значаја за остваривање надлежности Заштитника грађана у поступању по притужбама и остваривању мандата Националног механизма за превенцију тортуре.

Заштитник грађана ће, имајући у виду утврђене чињенице и околности у даљем поступку по примљеним притужбама, као и у превентивном деловању, а у циљу обезбеђења смештајних услова у складу са важећим прописима и стандардима, одлучити о основаности притужби и потреби предузимања других мера из надлежности овог органа.

 

Заштитник грађана је, после сазнања из медија да представници једне организације уз употребу палица, паса и уз претње пресрећу мигранте у Београду и позивају на ширење ксенофобије, расне и верске дискриминације, затражио од Министарства унутрашњих послова детаљне информације о активностима које је предузело тим поводом.

Заштитник грађана је из медија упознат да чланови покрета „Левијатан“ патролирају по центру Београда са палицама и псима, да пресрећу мигранте уз претње забраном кретања по граду, а затим снимке наведених активности објављују на друштвеним мрежама. Медији су објавили и да је организација „Народне патроле“ 25. октобра 2020. године организовала акцију, како су је назвали, „чишћења“ парка код Економског факултета у коме се налазе мигранти.

Заштитник грађана тражи од МУП-а Србије да у року од 15 дана достави детаљне информације о активностима које је предузело и које планира да предузме поводом деловања поменутих организација а у циљу превенције криминала и унапређења безбедности у заједници.

С тим у вези, потребно је да МУП достави информације на који је начин у конкретном случају примењен полицијско обавештајни модел, које су мере и радње предузете поводом сазнања да наведене организације уз употребу палица, паса и уз претње пресрећу мигранте по Београду и позивају на ширење ксенофобије, расне и верске дискриминације.

Заштитник грађана тражи од МУП-а да достави и које су мере превенције спроведене, којом динамиком је поступано у периоду од добијања информације да се наведени догађаји одвијају на улицама Београда, да ли је успостављена сарадња са другим државним органима, а посебно информације о поступању полицијских службеника поводом наведених догађаја.

Заменица заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе и руководилац Националног механизма за превенцију тортуре др Наташа Тањевић je, са сарадницом из Одељења Националног механизма за превенцију тортуре, јануара 2020. године посетила Аеродром „Никола Тесла“ и Станицу граничне полиције Београд. Током посете, обиђене су просторија у међународном транзитном простору аеродрома намењена смештају странаца који не испуњавају услове за улазак у Републику Србију, као и посебно опремљена просторија за смештај жена са децом.

Управа граничне полиције је, поступајући по препоруци која јој је упућена, обавестила Заштитника грађана да су на видном месту у просторији у коју се смештају лица којима је одбијен улазак у Републику Србију истакли контакт домаће организација која овим лицима пружа помоћ у остваривању њихових права.

Поступајући по препоруци, Belgrade airport d.do.o.као нови оператер Аеродрома „Никола Тесла“ обавестио је Заштитника грађана да су предузете активности на унапређењу услова у постојећој просторији за странце, као и да је у току реализација пројекта реконструкције и доградње Терминалног објекта, којим пројектом је предвиђена и изградња нове просторије за наведену категорију путника која ће испуњавати све потребне услове, а чија се реализација очекује у првој половини 2021. године.

НПМ ће наставити да, у даљем раду, прати реализацију ових препорука.

 

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, ПС Гроцка је одговорила да ће убудуће предмете који потичу из кривичних дела уписивати у Књигу евиденције одузетих предмета и да ће их обележавати.

Заштитник грађана је обавештен да су сви полицијски службеници упознати са обавезом узимања изјаве од лица према коме су употребљена средства принуде у вези са околностима употребе и евентуалном настанку повреда, као и са обавезом узимања изјава од евентуалних сведока догађаја, како би поступак оцене оправданости и правилности употребе средстава принуде био спроведен на основу свих доступних чињеница и околности од значаја и на што објективнији начин. Непосредни руководиоци ће са дужном пажњом обрађивати предмете употребе средстава принуде и оцењиваће њихову оправданост и правилност.

ПС Гроцка и ПИ Калуђерица ће у записник о задржавању, у рубрици ''Остварена права задржаног лица и обавештавање надлежних институција'' уносити податак када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе лица.

Сви полицијски службеници су упознати са обавезом да лекарским прегледима присуствују искључиво на захтев лекара, а у записник о задржавању у рубрици ''Здравствено стање задржаног лица'' ће уносити податак о указаној лекарској помоћи, присуству полицијских службеника лекарском прегледу и разлозима његовог присуства.

Радови на реконструкцији и адаптацији просторија за задржавање у ПС Гроцка су започели 8. јуна, у тренутку писања одговора били су у завршној фази и завршетак се очекивао крајем септембра ове године. Адаптација просторија у ПИ Калуђерица није планирана с обзиром да ће се градити нови објекат ПИ, на локацији уз стари објекат.

Почетак изградње зависи од расположивих финансијских средстава – изградња је била уврштена у план набавки МУП за 2020. годину, стоји у одговору Заштитнику грађана.

Поступајући по препорукама, окречене су просторије у ПИ Калуђерица и обезбеђен радник за одржавање хигијене, а комплетна опрема за лежајеве ће бити достављена одмах по завршетку поступка набавке. Такође у просторијама за задржавање у ПИ Калуђерица неће се смештати више од једног лица, а и ПС Гроцка и ПИ КАлуђерица ће лицима која се задржавају дуже од 12 сати обезбедити најмање један комплетан оброк.

 

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, Министарствo унутрашњих послова је у периоду од 19. – 29. октобра 2020. године реализовало семинаре за полицијске службенике из свих подручних полицијских управа под називом ''PEACE модел за обављање службеног разговора'', који имају за циљ унапређење начина обављања разговор са сведоцима, жртвама и осумњиченима. По завршетку семинара полазници имају обавезу да у својим полицијским управама организују и реализују овај семинар за остале полицијске службенике. Такође, у оквиру Програма стручног усавршавања полицијских службеника обавезан део наставе за све полицијске службенике који примењују полицијска овлашћена је настава под називом ''Рад полиције са мањинским, маргинализованим и социјално рањивим групама'', са чијом реализацијом се у потпуности обрађује област поступања полиције према свим категоријама лица. Такође, у току је израда тендерске документације за радове на формирању просторија за обављање разговора и препознавање лица, стоји у одговору МУП-а.

ПУ Краљево је обавестила Заштитника грађана да ће у наредном периоду покушати да обезбеди засебан складишни простор за одузете предмете у свим полицијским станицама. Радници који ће радити на пословима складиштења означаваће и предмете. ПУ Краљево ће убудуће у записнике о задржавању уносити податак када је члан породице или друга блиска особа обавештена о лишењу слободе лица, а поступила је и по препоруци о поступању у вези са лекарским прегледима задржаних лица, односно присуства полицијских службеника лекарским прегледима искључиво на захтев лекара, што ће се писмено документовати у записнику о задржавању. У одговору стоји да ће комплетна опрема за лежајеве у просторији за задржавање бити набављена, а у складу са могућностима обезбедиће и један комплетан оброк лицима која се задржавају дуже од 12 сати.

 

 

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, нестандардни предмети затечени у службеним просторијама биће склоњени, обележени, унети у евиденцију и одложени у просторију за чување одузетих предмета. У записнике о задржавању биће уписиван и податак када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе лица, као и да су предузете одређене мере да се обезбеди приватност лекарског прегледа. У одговору Заштитнику грађана стоји да је начелник донео наредбу да полицијски службеници не присуствују лекарском прегледу, осим на захтев лекара, као и да се евидентира присуство немедицинског особља прегледу, као и да ли је лицу током задржавања потребна посебна пажња или нега.

Такође, Министарство унутрашњих послова је у периоду од 19. – 29. октобра 2020. године реализовало семинаре за полицијске службенике из ПУ за град Београд и свих подручних полицијских управа под називом ''PEACE модел за обављање службеног разговора'', који има за циљ унапређења начина разговора са сведоцима, жртвама и осумњиченима, а по завршетку семинара полазници имају обавезу да у својим полицијским управама организују и реализују овај семинар за остале полицијске службенике. У току је израда тендерске документације за радове на формирању просторија за обављање разговора и препознавање лица.

Заштитник грађана је обавештен да је у току постављање видео надзора у ПС Обреновац, који укључује надзор и у просторијама за задржавање.

 

Страна 11 од 477